Faaliyet Alanları

İKSA SİSTEMLERİ VE DERİN KAZILAR

Özellikle hızla gelişen şehirlerde yeraltında yapılan otoparklar, metro istasyon binaları, derin kazılı gökdelenler gibi yapılarda yer kazanabilmek için yapılır. Arazinin yapısına ve yanal basınçlara göre yöntem belirlenip kademeli olarak hafriyat alınarak iksa sistemi uygulanır.

 

YÖNTEMLER : 1- Fore Kazık ve Ankrajlı İksa 2- Mini Kazık ve Ankrajlı İksa 3- Shot Crete’li İksa 4- Shot Crete ve Zemin Çivili İksa 5- Shot Crete ve Ankrajlı İksa 6- Perde Beton ve Ankrajlı İksa 7- Diyafram Duvar 8- Berlin Duvarı

KAZIK UYGULAMALARI

Özellikle zemin taşıma gücünün zayıf olduğu ve taşıyıcı nitelikteki zeminin yüzeyden daha derinde olması durumunda bu zemine taşıma gücünün ulaştırılması için uygulanır. Ayrıca kavşak, otoban kenarlarında, şehir içindeki dar alanlarda dik şevler oluşturmak için konsol çalıştırılarak da uygulanabilir.

 

YÖNTEMLER : 1- Fore Kazık 2- Mini Kazık 3- Mikro Kazık 4- Vibrex Kazık

ZEMİN ISLAHI

Özellikle jeolojik açıdan zayıf zeminlerin taşıma kapasitesini artırmak, bina yada yapının dengesiz olarak oturmasını engellemek, zeminin sıvılaşma potansiyelini azaltmak , şevlerde stabiliteyi artırmak ve tünel metro gibi yapıların üst kısımlarındaki göçüklerin engellenmesi için uygulanır.

 

YÖNTEMLER : 1- Jetgrouting 2- Taş Kolon 3- Fore Kazık 4- Mini Kazık 5- Kalıcı Ankrajlar 6- Geotekstil Uygulamaları 7- Çimento Enjeksiyonu 8- Kimyasal Enjeksiyon

ZEMİN ETÜDÜ

Zemin etüdü yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, ne tür bir jeolojik yapıda olduklarını yer altı sularının durumunu, bu tabakaların geoteknik parametrelerinin elde edilmesi için yapılır. Belirlenen noktalarda yapılan sondajlarla bire bir zemini görme ve numune alma işlemi tamamlanarak sondaj logları hazırlanır. Ortaya çıkan zemin özellikleri bölgesel jeolojik bilgilerle korole edilir ve araziden alınan numuneler laboratuvarda incelenerek zemin parametreleri oluşturulur. Son olarak da formatına uygun olarak etüd raporu hazılanır.

 

YÖNTEMLER : 1- Jeolojik Etüd 2- Jeofizik Etüd 3- Araştırma Çukuru

ANKRAJ

Mühendislikte şevlerin stabilitesinin sağlanabilmesi için uygulanan yöntemler sağlam, amacına uygun ve ekonomik olmalıdır. Şehirlerde hızla nüfusun artması ve şehir içindeki arsaların değer kazanmasından dolayı yapılan iksa çalışmalarında ankraj vazgeçilmez bir uygulamadır.

 

YÖNTEMLER : 1- Öngerilmeli Kalıcı Ankraj 2- Geçici Ankraj